شهر باغبانی tag:http://horticulturecity.mihanblog.com 2019-09-19T13:52:17+01:00 mihanblog.com Tomato 2012-05-30T05:54:05+01:00 2012-05-30T05:54:05+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/259 مهدی اسماعیلی PlantingOne or two tomato crops can be planted in the greenhouse during the year. Planting, transplanting, and harvest dates will vary depending on location. As most tomato varieties will begin to ripen 100 days after planting, seed should be planted so the fruit begin to ripen soon after first frost for fall crops.In cooler areas of New Mexico, tomato crops are generally planted in early July and transplanted to greenhouse beds in mid-August. Harvest will begin in October and may Planting

One or two tomato crops can be planted in the greenhouse during the year. Planting, transplanting, and harvest dates will vary depending on location. As most tomato varieties will begin to ripen 100 days after planting, seed should be planted so the fruit begin to ripen soon after first frost for fall crops.

In cooler areas of New Mexico, tomato crops are generally planted in early July and transplanted to greenhouse beds in mid-August. Harvest will begin in October and may continue until early March. Harvesting may be terminated at an earlier date if heating costs become extreme. Late spring harvest can be accomplished by delaying planting until late fall or early winter. Planting dates in southern New Mexico should be delayed until mid-August or later due to hot weather in mid-summer.

Plants are best started in individual containers (plastic pots, peat pots, or cubes) to reduce labor costs and reduce transplanting shock. Use of commercial sterile potting mixes will decrease the incidence of seedling disease problems. Custom soil mixes can be used, but must be pasteurized to eliminate insects, diseases, and weed seed. Heating the moist soil mixture to a temperature of 160°F for 30 minutes will kill most pests.

Sow two to three seeds per pot (1/4-inch deep) and water. Then cover pots with clear polyethylene and place in the shade (70°F) until seedlings emerge. Plastic should then be removed and the pots moved into full sun. Thin the seedlings to one plant per pot.

If possible, seedlings should be grown at daytime temperatures of 58-60°F (nighttime 52-56°F) for the first 10-14 days. This initial cold treatment should help seedlings develop larger cotyledons and thicker stems. Plants should also set more early fruit, increasing both early and total yields. Thereafter a daytime temperature of 70-75°F (nighttime 60-62°F) should be maintained. After the initial cold treatment, temperatures should not fall below 55°F, which may cause rough, irregularly shaped fruit and stunted plant growth. Temperatures can be reduced slightly during cloudy days.
]]>
مقاله pdf بررسی میزان حساسیت و مقاومت چمن های گرمسیری و سردسیری(اختصاصی شهر باغبانی) 2012-03-08T11:50:17+01:00 2012-03-08T11:50:17+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/257 مهدی اسماعیلی دانلود در ادامه مطلب...

دانلود در ادامه مطلب...

]]>
مقاله pdf الگوی کاشت مناسب در اراضی شور 2012-02-21T07:09:59+01:00 2012-02-21T07:09:59+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/256 مهدی اسماعیلی دانلود در ادامه مطلب...

دانلود در ادامه مطلب...

]]>
مقاله pdf کاشت ،داشت و برداشت پیاز 2012-02-05T09:15:45+01:00 2012-02-05T09:15:45+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/255 مهدی اسماعیلی   دانلود در ادامه مطلب...  

دانلود در ادامه مطلب...

]]>
مقاله pdf انگلیسی Keeping the Garden Healthy 2012-01-16T03:30:00+01:00 2012-01-16T03:30:00+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/254 مهدی اسماعیلی   دانلود در ادامه مطلب...  

دانلود در ادامه مطلب...

]]>
مقاله pdf کاشت ،داشت و برداشت انگور 2012-01-12T03:30:00+01:00 2012-01-12T03:30:00+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/253 مهدی اسماعیلی دانلود در ادامه مطلب...

دانلود در ادامه مطلب...

]]>
مقاله pdf افزایش طول نگهداری سبزیها ،میوه ها و گل ها 2012-01-08T06:21:42+01:00 2012-01-08T06:21:42+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/252 مهدی اسماعیلی   دانلود در ادامه مطلب...  

دانلود در ادامه مطلب...

]]>
مقاله Pdf بررسی پیوند پسته روی بنه 2011-12-22T03:30:00+01:00 2011-12-22T03:30:00+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/251 مهدی اسماعیلی   دانلود در ادامه مطلب...  

دانلود در ادامه مطلب...

]]>
پاورپوینت شرح تیره بادام هندی(Combretaceae) 2011-12-19T12:57:12+01:00 2011-12-19T12:57:12+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/250 مهدی اسماعیلی   دانلود در ادامه مطلب...  

دانلود در ادامه مطلب...

]]>
مقاله pdf کاشت،داشت و برداشت گل میخک 2011-12-10T03:30:00+01:00 2011-12-10T03:30:00+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/249 مهدی اسماعیلی دانلود در ادامه مطلب...

دانلود در ادامه مطلب...
]]>
الگوی کشت در کشاورزی پایدار 2011-11-25T03:30:00+01:00 2011-11-25T03:30:00+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/248 مهدی اسماعیلی الگوی کشت چیست؟ با توجه به آن‌که یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر فعالیت پویا، برنامه‌ریزی در چارچوب اهداف کلی آن فعالیت است؛ بخش کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی جوامع مختلف نیازمند برنامه‌ریزی‌های منسجمی در جهت رسیدن به توسعه و مقابله با بحران‌های موجود است. الگوی بهینه کشت برنامه‌ای است که با هدف مدیریت بهینه‌ی ترکیب مکانی گیاهی تدوین می‌شود. این برنامه با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکوفیزیولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژی‌های نوین و ...

الگوی کشت چیست؟

با توجه به آن‌که یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر فعالیت پویا، برنامه‌ریزی در چارچوب اهداف کلی آن فعالیت است؛ بخش کشاورزی نیز به‌عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی جوامع مختلف نیازمند برنامه‌ریزی‌های منسجمی در جهت رسیدن به توسعه و مقابله با بحران‌های موجود است.
الگوی بهینه کشت برنامه‌ای است که با هدف مدیریت بهینه‌ی ترکیب مکانی گیاهی تدوین می‌شود. این برنامه با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکوفیزیولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژی‌های نوین و ... طراحی می‌شود.
طراحی و اجرای الگوی بهینه کشت سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای جهان به‌کار گرفته شده و به کمک آن بسیاری از مشکلات تولید محصولات زراعی، باغی و مرتعی نیز مرتفع شده است.

]]>
گلخانه‌ها از دیروز تا امروز 2011-11-22T03:30:00+01:00 2011-11-22T03:30:00+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/247 مهدی اسماعیلی گلخانه فضائی محصور با پوشش شیشه‌ای است که به منظور پرورش گیاهان در دما، رطوبت و تهویه کنترل‌شده به‌کار می‌رود.ابعاد گلخانه‌ها می‌تواند بسیار متنوع باشد. کوچکترین گلخانه‌ها که ممکن است تنها گنجایش تعداد محدودی گلدان را داشته باشند برای نگهداری گیاهان در فصل زمستان به کار می‌روند. بزرگترین گلخانه‌ها نیز که گرمخانه (Hot house) نامیده می‌شوند ممکن است وسعتی بالغ‌بر چند هکتار را شامل شوند و اغلب برای پرورش گیاهان در خارج از فصل و یا پرورش گیاهان گرمسیری کاربرد دارند.گلخانه‌ها از دیرباز برای نگهداری گ گلخانه فضائی محصور با پوشش شیشه‌ای است که به منظور پرورش گیاهان در دما، رطوبت و تهویه کنترل‌شده به‌کار می‌رود.
ابعاد گلخانه‌ها می‌تواند بسیار متنوع باشد. کوچکترین گلخانه‌ها که ممکن است تنها گنجایش تعداد محدودی گلدان را داشته باشند برای نگهداری گیاهان در فصل زمستان به کار می‌روند. بزرگترین گلخانه‌ها نیز که گرمخانه (Hot house) نامیده می‌شوند ممکن است وسعتی بالغ‌بر چند هکتار را شامل شوند و اغلب برای پرورش گیاهان در خارج از فصل و یا پرورش گیاهان گرمسیری کاربرد دارند.
گلخانه‌ها از دیرباز برای نگهداری گیاهان در فصول سرد سال و پرورش میوه‌های حساس در برابر سرما مورد توجه بوده‌اند اما روی آوردن به پرورش گلخانه‌ای به منظور افزایش تولید سبزیجات سابقه‌ای بسیار کوتاه دارد. امروز مبالغ معتنابهی صرف سرمایه‌گذاری در پرورش سبزیجات گلخانه‌ای می‌گردد. با توجه به رشد روزافزون جمعیت کشورها و بهره‌وری بالای این روش تولید به‌نظر می‌رسد تولید گلخانه‌ای یکی از مؤثرترین روش‌ها برای تأمین نیازغذائی جمعیت روبه تزاید کشورها است.
]]>
نقش بقولات در تناوب زراعی بر عملکرد محصول و کاهش آفات و بیمار یها 2011-11-20T06:46:14+01:00 2011-11-20T06:46:14+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/246 مهدی اسماعیلی هجوم آفات و امراض خاص، کاهش حاصل خیزی خاک، بروز مشکل شوری خاک و بی ثباتی تولید محصولات زراعی از جمله مهمترین اثرات نامطلوب سیستم های پیشرفته تک کشتی محسوب می شوند. در حقیقت تناوب کشت گیاهان زراعی در یک قطعه زمین که براساس توالی منطقی و مشخص می باشد یک روش مدیریتی جهانی و قدیمی است که بنا براتفاق نظر اکثر پژوهشگران علوم زراعی منجر به بهبود عملکرد سیستم های زراعی خواهد شد.در تعریف علمی تناوب زراعی 3 نکته نهفته است:   1- بعد زمان در تناوب  2- تنوع درکاشت گیاهان زراعی یا مدیریت زراعی& هجوم آفات و امراض خاص، کاهش حاصل خیزی خاک، بروز مشکل شوری خاک و بی ثباتی تولید محصولات زراعی از جمله مهمترین اثرات نامطلوب سیستم های پیشرفته تک کشتی محسوب می شوند. در حقیقت تناوب کشت گیاهان زراعی در یک قطعه زمین که براساس توالی منطقی و مشخص می باشد یک روش مدیریتی جهانی و قدیمی است که بنا براتفاق نظر اکثر پژوهشگران علوم زراعی منجر به بهبود عملکرد سیستم های زراعی خواهد شد.در تعریف علمی تناوب زراعی 3 نکته نهفته است: 
  1- بعد زمان در تناوب
  2- تنوع درکاشت گیاهان زراعی یا مدیریت زراعی
  3- اجرای این تنوع کاشت در یک مکان خاص.]]>
منابع و کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 90 2011-11-17T03:30:00+01:00 2011-11-17T03:30:00+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/245 مهدی اسماعیلی علی آل مردان از دانشگاه رامین اهواز   کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی ۹۰ زبان عمومی و تخصصی 27,78 میوه کاری  78,89 خاک شناسی و گیاه شناسی 63,33 ازدیاد نباتات 66,67 فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت 43,33 گل کاری و سبزی کاری 80,00  منابع نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 1390 . .

علی آل مردان از دانشگاه رامین اهواز

 


کارنامه نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی ۹۰

زبان عمومی و تخصصی
 27,78
 
میوه کاری
 78,89
 
خاک شناسی و گیاه شناسی
 63,33
 
ازدیاد نباتات
 66,67
 
فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت
 43,33
 
گل کاری و سبزی کاری
 80,00
 

منابع نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 1390

.

.

]]>
پسیل پسته ( شیره خشک ) Agonoscena pistaciae 2011-11-15T03:30:00+01:00 2011-11-15T03:30:00+01:00 tag:http://horticulturecity.mihanblog.com/post/244 مهدی اسماعیلی به پسته اهلی و وحشی خسارت فراوان می‌زند. این حشره عسلک فراوانی دفع می‌نماید که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و سفید می‌شود به همین لحاظ این آفت را به زبان محلی شیره خشک می‌نامند. حشرات کامل زمستان گذران پسیل از اوایل فروردین ماه روی درختان مستقر می‌شوند. این حشرات نسب به حشرات کامل تابستانه قدرت پرواز بیشتری داشته، آلودگی گسترده‌تری در باغها ایجاد می‌کنند. پس از جفت‌گیری به محض باز شدن جوانه‌های خوشه و برگ روی آنها تخمریزی می‌نمایند. تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادی یا دسته‌ای

پسیل پسته

به پسته اهلی و وحشی خسارت فراوان می‌زند. این حشره عسلک فراوانی دفع می‌نماید که به سرعت در مجاورت هوا خشک شده و سفید می‌شود به همین لحاظ این آفت را به زبان محلی شیره خشک می‌نامند.

حشرات کامل زمستان گذران پسیل از اوایل فروردین ماه روی درختان مستقر می‌شوند. این حشرات نسب به حشرات کامل تابستانه قدرت پرواز بیشتری داشته، آلودگی گسترده‌تری در باغها ایجاد می‌کنند. پس از جفت‌گیری به محض باز شدن جوانه‌های خوشه و برگ روی آنها تخمریزی می‌نمایند. تخم‌ها به تعداد 50 تا 60 عدد، به صورت انفرادی یا دسته‌ای و به اشکل مختلف مانند نیم دایره، مارپیچ و غیره در سطح برگ و بیشتر نزدیک به رگبرگها گذاشته می‌شوند.

]]>